Diagnostika pohybového aparátu

Diagnostika pohybového aparátu

Diagnostika pohybového aparátu slouží jako základní „stavební kámen“ pro získání dostatku informací o klientovi a jeho těle. Zjišťuje asymetrie a vadné držení těla v různých pohybových stereotypech (sed, stoj a další), zkoumá hyper a hypo aktivní svaly, stanovuje hranice pohybové aktivity, aj.

Díky správné diagnostice pohybového aparátu je terapeut schopen určit příčinu problému, o jaký typ poruchy se jedná a poté vybrat nejvhodnější vyrovnávací prostředky k jejímu odstranění (způsob řešení).

Funkční poruchy hybného systému jsou jednou z nejčastějších příčin bolestí pohybového aparátu. Například u bolestí bederní páteře se uvádí až u 95 % všech případů výskyt funkčních poruch hybného systému bez zjevných strukturálních patologií. Nejedná se ale jen o bolesti bederní, potažmo krční páteře, ale i o poruchy v oblasti horních a dolních končetin a oblasti pánve, které mohou člověku způsobovat nemalé obtíže.

Kdy si nechat provést diagnostiku pohybového aparátu:

 • Cokoliv mě bolí
 • Vidím asymetrické držení těla
 • Padá mi nožní klenba, tvoří se vbočené palce
 • Mám nohy ve tvaru X nebo O
 • Vbočená kolena
 • VŽDY, KDYŽ CHCI SE SVÝM TĚLEM SPRÁVNĚ PRACOVAT
 • VŽDY PŘED ZAHÁJENÍM TERAPIE

Proč:

 • Snížení rizika zranění
 • Zabránění přetěžovaní již přetížených svalů
 • Důležité je nespravovat něco, co není rozbité
 • Správná aktivace a dýchání
 • Zlepšení efektivity cvičení – správné zapojení svalů do správných pohybových vzorců a integrace do následného pohybu v běžném životě.
 • Odhalení vad na těle
 • Vyvarování se necílené, neefektivní terapie
 • Stanovení hranice pohybové aktivity
 • Provádění správných hybných stereotypů            

Kontakt: Jaruška Morávková

Ceník